NKPI

Abbasova Gülxanım Qeybulla qızı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 1946
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası):

Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi

Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri namizədi
Elmi rütbəsi: Böyük elmi işçi
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.15 “Kimya kinetika və kataliz”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 45
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı:

12

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 2
Əsas elmi nailiyyətləri:

İzobutanın dehidrogenləşməsi reaksiyası üçün Al-Cr katalizatorları işlənib hazırlanmışdır. Bu katalizator sənayedə işlənən katalizatorlardan bir neçə parametrlərdən üstündür. Elmi işlərin nəticələri 2007-ci ildə çap olunmuş «Кинетические закономерности и механизм реакции дегидр.циклогексана ….» kitabında cəmləşdirilib. 

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:
  1. Кинетические закономерности и механизм реакций дегидрирования циклогексана и изопарафинов  С45 на оксиднохромовых  катализаторах. - Bakı, “Elm”, 2007. – 124 səh.- Dadaşov B.A., Hacı-Qasımov V.S., Əsədov N.S.
  2. Кинетика реакции дегидрогенизации изобутана в изобутилен на катализаторах переменной активности. - Ж.Ф.Х., 1985, Т.LIX, №9. - 3səh.- Dadaşov B.A., Hacı-Qasımov V.S
  3. Alkylation of  benzene by propane with participation of space divided centers.- Proc. 131ZC,Montpellier, France, 2001, 25-p-15.- 10səh..- Abasov S.I., Zarbaliyev R.R., Tagiyev D.B., Rustamov M.I.
  4. Low –temperature catalytic alkylation of benzene by propane. - Appl.Catal., 251, 2003, s.267-274.- 6səh.- Abasov S.İ., Babayeva F.A., Zarbaliyev R.R., Tagıyev D.B., Rüstəmov M.İ.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar:
  1. AMEA-nın Fəxri Fərmanı (2006-cı il)
  2. “Tərəqqi” medalı (2009-cu il)
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902443
Ev tel.: +994 (12) 4926165
Mobil tel.: +994 (55) 7780261
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: