NKPI

Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu

Anadan olduğu yer: Bakı şəhəri
Təvəllüdü (gün, ay, il): 19.07.1950
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu (indiki ADNA), kimya-texnologiya fakültəsi
Elmi dərəcəsi: Kimya elmləri doktoru
Elmi rütbəsi:

Professor, AMEA-nın müxbir üzvü

Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

02.00.13

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:

504 (o cümlədən məqalə - 254, tezis - 230, kitab - 10)

Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 180
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 10
Əsas elmi nailiyyətləri: Neft sənayesində tətbiq üçün karbon turşuları, ali alkanollar, aminlər, epoksidlər və aminospirtlər əsasında müxtəlif çeşidli səthi-aktiv maddələrin alınmasının kompleks sxemi işlənib hazırlanmışdır
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 13
Elmlər doktorlarının sayı: 4
Əsas elmi əsərlərin adları:
 1. İon mayeləri və onların tətbiqi, Bakı: Elm, 2010, 580 s.
 2. Makromonomerlər, Bakı: Elm, 2009, 388 s.
 3. Kimyəvi reagentlər və neftçıxarna, Bakı: Elm, 2001, 448 s.
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:
 1. AMEA NKPİ-nin Elmi Şurasının üzvü (2002-ci ildən)
 2. “Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri” jurnalının redaksiya heyətinin üzvü (2003-cü ildən)
 3. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun eksperti (2012-ci ildən)
 4. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası Kimya elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü (1998-2000), elmi katibi (2000-2001; 2003-2005; 2009- indiyə kimi) və sədri (2001-2002)
Təltif və mükafatları
 1. Orta məktəbi bitirərkən gümüş medal – 1967
 2. Amerika Bioqrafiya İnstitutunun “Şöhrət” qızıl medalı – 2002
 3. Kembric (İngiltərə) Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin gümüş medalı - 2004
 4. Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı – 2009
 5. AMEA Rəyasət Heyətinin Fəxri Fərmanı – 2010
 6. AMEA Kimya Bölməsinin Fərmanı – 2015
 7. Bakı Ali Neft Məktəbinin Fəxri Fərmanı – 2018
Pedaqoji fəaliyyəti
 1. İngilisdilli “Xəzər” Universitetinin professoru (1993-cü ildən indiyə kimi)
 2. Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsi YMB Kimyası Kafedrasının professoru (2006-2010)
 3. Bakı Ali Neft Məktəbinin professoru (2013-cü ildən indiyə kimi)
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: AMEA NKPİ-nin “Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar” laboratoriyasının müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 4902476
Ev tel.: +994 (12) 3725102
Mobil tel.: +994 (50) 3790035
Faks: +994 (12) 4903520
Elektron poçtu: