NKPI

İnformasiya və telekommunikasiya şöbəsi

Struktur bölmənin rəhbəri: Zaur Zabil oğlu Ağamalıyev
İşçilərin ümumi sayı: 14
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Neft-kimya problemləri üzrə kompüter şəbəkəsinin təşkili və elektron əlaqələrinin yaradılması. İnstitutun "WEB" səhifəsinin yaradılması və müntəzəm olaraq dəyişikliklərin aparılması. İnternet əlaqələri, institutun kompüter texnikasının proqram təminatı və texniki təmirinin təşkili.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: -1