NKPI

Ekstraksiya qrupu

Struktur bölmənin rəhbəri: İsmayılova Günay Elman qızı
İşçilərin ümumi sayı: 4
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Azərbaycanda yayılmış piyli və efir yaqlı bitkilərin tədqiqi və onlardan ekstraksiya yolu ilə yağların çıxarılma texnoloqiyasının işlənib hazırlanması.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: -