NKPI

Alitsiklik funksional monomerlər laboratoriyası ( 29 saylı lab.)

Struktur bölmənin rəhbəri: İbrahimova Minavər Cəfər qızı
İşçilərin ümumi sayı: 13
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Karkas quruluşa malik funksional tərkibli yeni reaksiyaqabil monomerlərin iqtisadi cəhətcə səmərəli və texnoloji baxımdan sadə sintezi üsullarının elmi əsaslarının işlənib hazırlanması, onların mövcud monomerlərdən üstün cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi və sənayedə tətbiqi üçün tövsiyələrin verilməsi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: -