NKPI

Fiziki və fiziki-kimyəvi tədqiqatlar şöbəsi

Struktur bölmənin rəhbəri: İsmayılov Etibar Hümmət oğlu
İşçilərin ümumi sayı: 47
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Üzvi birləşmələrin, neft kimyəvi sintezi və neft emalı məhsullarının, katalizatorların, adsorbentlərin tərkibinin və quruluşunun spektroskopik üsullarla tədqiqi. Katalitik reaksiyaların elementar mərhələlərinin təbiətinin, nano materialların ölçülərinin, xassələrinin və digər fundamental xarakterli məsələlərin tədqiqi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: -