NKPI

Nanotexnologiyalar və nanohissəciklər laboratoriyası

Struktur bölmənin rəhbəri:
İşçilərin ümumi sayı:
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: