NKPI

Neft və qazın kimyası və texnologiyası şöbəsi

Struktur bölmənin rəhbəri: Musa İsmayıl oğlu Rüstəmov
İşçilərin ümumi sayı: 69
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Neft, qaz və alternativ xammal əsasında müxtəlif neft kimya məhsullarının və yanacaqlarının alınması texnologiyalarının işlənib hazırlanması və sənayedə tətbiqi üçün tövsiyələrin verilməsi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: