NKPI

Korroziya inhibitorları və konservasiya materialları laboratoriyası (24 saylı lab.)

Struktur bölmənin rəhbəri: Avtandil Huseynali Talibov
İşçilərin ümumi sayı: 27
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Olefinlər əsasında nitro- və amin birləşmələrinin alınması proseslərinin yaradılması. Nitro- və amin birləşmələri əsasında çoxfunksiyalı korroziya, parafinçökmə inhibitorlarının yaradılması. İnhibitorların təsir mexanizmlərinin öyrənilməsi. Korroziya inhibitoru tərkibli konservasiya mayelərinin, inhibitorlu lak-boya örtüklərinin, deemulqatorların yaradılması. Naftalan nefti əsasında dərman preparatlarının alınması texnologiyasının işlənməsi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: Yağ və təbi neft turşuları əsasında amidlər, imidazolin və imidazollar, nitrobirləşmələr sintez edilmdir. Bu birləşmələr əsasında müxtəlif kompozisiyalar alınmışdır. Qurluşlarından asılı olaraq konservasiya materialları və korroziya inhibitorları kimi tətqiq edilmişdir. Bu kompozisiyalar CO2 və H2S korroziyasına qarşı sınaqdan keçirilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, tədqiq olunan kompozisiyalar sənayedə tətbiq olunan inhibitorlardan daha effektli nəticələr verir.