NKPI

Neft kimya sintezi şöbəsi

Struktur bölmənin rəhbəri: Əlimərdanov Hafiz Mütəllim oğlu
İşçilərin ümumi sayı: 54
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Müxtəlif təyinatlı yeni növ neft-kimya məhsullarının sintez üsullarının işlənib hazırlanması, proseslər üçün katalitik sistemlərin və texnologiyaların yaradılması və sənayedə tətbiq edilməsi üçün tövsiyələrin verilməsi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: