NKPI

Elmi-texniki informasiya şöbəsi

Struktur bölmənin rəhbəri: Əliyeva Leylufər İmran qızı
İşçilərin ümumi sayı: 54
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Elmi-texniki informasiyanın toplanması və institutun laboratoriyaları arasında yayımlanması, yeni texniki şərtlərin və standartların yaradılması, neft məhsullarının keyfiyyət sertifikatların verilməsi, institutda aparılan elmi-tədqiqat işlərin hüquqi müdafiəsi və patentlərin alınması, “Neft kimyası və neft emalı prosesləri” jurnalının nəşri və çapı, İnstitutun elmi-texniki kitabxanasının fəaliyyəti keyfiyyətlə yeniləşdirilərək elektron kitabxanasının yaradılması, lazımi poliqrafiya işlərinin (kitab, broşur və s.) yerinə yetirilməsi.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: