NKPI

Bioloji aktiv kimyəvi reagentlərin sintezi və texnologiyası laboratoriyası (17 saylı lab.)

Struktur bölmənin rəhbəri: Cəlal Şamil oğlu Məmmədov
İşçilərin ümumi sayı: 14
Struktur bölmənin əsas fəaliyyət istiqamətləri: Kənd təsərrüfatı üçün lazım olan maddələrin (bitkilərin boy maddələrinin, gübrələrin və s.) alınma texnologiyasının işlənməsi, tətbiq sahələrinin müəyyən edilməsi və sınaqları.
Struktur bölmənin əsaselmi nəticələri: