NKPI

Kitablar

İnstitut əməkdaşları tərəfindən 2000-2015-ci illərdə 139 kitab, monoqrafiyalar, dərsliklər, dərs vəsaitləri və s., 12 konfrans materialı, 20 biblioqrafiya, 4 buklet; 25 preprint, tematik icmal, toplu və kataloqlar, 15 standart, 66 normativ texniki sənəd tərtib edilmiş və buraxılmışdır.