NKPI

Məqalələr

2010-2015-cü illər ərzində institutun əməkdaşları tərəfindən 1200-dən çox məqalə (400-dən çoxu xarici mətbuatda) çap edilmişdir. Bununla yanaşı 1100-dən çox məruzələrin tezisləri (o cümlədən 400-i xarici) konfrans materiallarında öz əksini tapmışdır.