NKPI

İxtiralar-Patentlər

İnstitutun fəaliyyəti dövründə alimlərimiz tərəfindən aparılan elmi-tədqiqat işlərinin yeni nəticələrinə – ixtiralara 1000-dən artıq müəlliflik şəhadətnaməsi, 150 xarici ölkə patenti (Rusiya, ABŞ, Kanada, İngiltərə, Almaniya, Fransa, Yaponiya, Niderland, Rumıniya, İran, İraq, Əlcəzair, Bolqarıstan, Çexiya, Slovakiya, İsveçrə və s.), 140 Azərbaycan Respublikası patenti, 3 AVRASİYA patenti və lisenziyalar alınıb. Hal-hazırda, institutun sahib olduğu 50-dən artıq patent sənaye mülkiyyəti obyekti kimi hüquqi cəhətdən qüvvədə saxlanılıb.