NKPI

Elmi-texniki əlaqələr

İnstitutun alimləri uzun illər ərzində keçmiş SSRİ-nin kimya profilli institutları; Bolqa­rıstanın neftemalı zavodu, Burqass şəhəri; ABŞ-nın Emory Universiteti, “Fenomeneks” şirkəti; “Shell”, “Mobil” şirkətlərinin neft emalı zavodları, Fransa, İngiltərə; Çexoslovakiya; İran İslam Respublikasının Azad İslam Universiteti; Taylandın Elmlər Akademiyasının Kimya İnstitutu; Türkiyənin “TÜBİTAK” şirkəti, Egey Universiteti, “İşıqsan-kimya” Firması; Səudiyyə Ərəbistanın “SABIC” şirkəti, Kral Əbdül Əziz adına Elmi-Texniki Mərkəzi; Misir Ərəb Respublikası; Gürcüs­tanın Fiziki və Üzvi Kimya İnstitutu, Tbilisi Dövlət Universiteti; Qazaxıstanın Üzvi Kataliz və Elektrokimya İnstitutu və digər ölkələrin elmi-tədqiqat institutları ilə sıx elmi əlaqələr saxlayırlar. Institutun 6 gənc əməkdaşı 1 il müddətində Almaniyanın  Berlin, Rostok və Münhen şəhərlərində iş təcrübəsi toplayıblar.

İnstitut ənənəvi olaraq, bir çox xarici ölkələr üçün, o cümlədən Asiya, Afrika, Latın Ame­rikası ölkələri üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislər hazırlayır.

İnstitut bir sıra beynəlxalq forumların təşkilatçısı olub və hal-hazırda da təşkilatçısıdır, o cümlədən:

  • Sosialist Ölkələrinin I Neft Kimyası Simpoziumu (1978)
  • Ümumi və Tətbiqi Kimya Üzrə  XII Mendeleyev Qurultayı  (1981)
  • Metalkompleks katalizi üzrə Respublika Konfransı (1990)
  • Katalitik krekinq üzrə I və II Elmi - texniki Müşavirə (1991-1992)
  • Neft-kimyası üzrə I-VIII Bakı Beynəlxalq Məmmədəliyev Konfransları (1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, 2009, 2012)
  • “Kimya elminin və texnologiyalarının üstün istiqamətləri” mövzusunda Seminar Müşavirə (2001)
  • “Neft kimyası və neft emalı problemlərinin həllində kataliz” mövzusunda Azərbaycan-Rusiya Beynəlxalq Simpoziumu (2010, 2013)
  • “Azərbaycanın neftçıxarma, neft emalı və neft kimyası sənayelərinin aktual problemləri”(2011) mövzusunda Azərbaycanın gənc alimlərinin respublika elmi konfransı
  • “I Beynəlxalq kimya və kimya mühəndisliyi konfransı” (Qafqaz Universiteti, 2013)
  • Akademik  S.C. Mehdiyevin 100 İlik Yubileyinə Həsr Olunmuş Respublika Elmi Praktiki Konfrans. (2014)