NKPI

NKPİ-nin ELMİ ŞURASI

İnstitutun Elmi Şurası aparıcı alimlərdən və həmçinin institutun ictimai təşkilatlarının nümayəndələrindən təşkil olunan və direktorun yanında fəaliyyət göstərən məsləhətçi orqandır. Onun tərkibinə institutda işləməyən aparıcı alim və mütəxəssislər də dəvət oluna bilərlər.

Elmi Şuranın fərdi tərkibi İnstitut direktorunun və KEB –in təqdimatı əsasında Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq olunur.

Elmi Şuranın tərkibi İnstitut direktorunun və Azərbaycan MEA KEB bürosunun təqdimatı əsasında Azərbaycan MEA-nın RH tərəfindən dəyişdirilə bilər.

NKPİ-nin Elmi Şurası direktor tərəfindən müəyyənləşdirilən müddətlərdə toplanılır. Elmi Şuranın sədri İnstitutun direktorudur, o olmadıqda isə institutun elmi işlər üzrə direktor müavini Elmi Şuranı aparmaq səlahiyyətinə malikdir.

Elmi Şura aşağıdakı məsələləri nəzərdən keçirir və müzakirə edir:

— institutun elmi fəaliyyətinin əsas istiqamətləri;

— elmi tədqiqat və təcrübə işlərinin planları, elmi kadrların hazırlanması, elmi əsərlərin çap edilməsi, yığıncaq və konfransların keçirilməsi üçün layihələr;

— maliyyə və elmi-texniki təminat, beynəlxalq elmi əlaqələr və digər nəzərdə tutulan işlər üzrə planlar;

— direktorun, institut struktur bölmələrinin rəhbərlərinin və digər elmi işçilərin vacib elmi təşkilati fəaliyyəti barəsində hesabatları;

— institut strukuturunun dəyişdirilməsi ilə əlaqədar məsələlər;

— vacib elmi problemlər, elmi məruzələr və institutun ən başlıca elmi işlərinin nəticələrinə qiymət verilməsi;

— digər elmi təşkilatlarla koordinasiya və birgə əməkdaşlıq məsələləri;

— səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq məsələləri, beynəlxalq elmi təşkilatlarla birgə aparılan elmi tədqiqatların gedişatı, həmçinin institut işçilərinin xaricə ezamiyyəti barəsində hesabatlarının dinlənilməsi;

— elmi kadrların hazırlanması və onların səviyyələrinin yüksəldilməsi ilə əlaqədar məsələlər, aspirantların və dissertantların namizədlik dissertasiyaları mövzularının təsdiq olunması;

— görkəmli elmi əsərlərin, elmi kəşflərin və ixtiraların Azərbaycan Dövlət Mükafatına, həmçinin Azərbaycan MEA –nın görkəmli alimlərin adını daşıyan medal və mükafatlarına layiq görülmələri üçün təqdimatların verilməsi;

— Azərbaycan MEA –nın üzvlüyü və müxbir üzvlüyünə namizədlərin irəli sürülməsi;

— Mövcud qayda əsasında Azərbaycan Ali Attestasiya Komissiyasına professor və ixtisas üzrə dosent adlarının verilməsi barəsində təqdimatların göndərilməsi;

— Mövcud qanunvericiliyə müvafiq olaraq laboratoriya müdirlərinin yeni müddətə seçilməsi;

— Institutun elmi əsərlərinin çap olunması üzrə təkliflərin verilməsi;

— Institutun nizamnaməsi ilə nəzərdə tutulan digər məsələlərin nəzərdən keçirilməsi

Direktor və İnstitutun Elmi Şurası arasında fikir ayrılıqları Azərbaycan MEA-nın Kimya Elmləri Bölməsinin bürosu tərəfindən nəzərdən keçirilir. İnstitutun elmi Şurası əgər onun iclaslarında siyahı üzrə tərkibinin 2/3 hissəsindən az olmayan üzvləri iştirak edərsə, səlahiyyətə malikdir.

Elmi Şuranın qərarı, əgər ona iştirak edən Elmi Şura üzvlərinin 50%-dən az olmayan hissəsi səs vermişsə, qəbul edilmiş sayılır.

Əgər Elmi Şura gizli səsvermə keçirmək barədə qərar qəbul etməzsə, qərar açıq səsvermə yolu ilə qəbul edilir.

Boş olan elmi-tədqiqat laboratoriyalarının rəhbərləri yerinə baş, aparıcı və böyük elmi işçilıərin, həmçinin elmi işçiləri yenidən həmin vəzifələrə seçmək üçün müsabiqə məsələləri ilə əlaqədar qərarlar mövcud olan qaydalara müvafiq olaraq qəbul edilir.

Elmi Şuranın elmi adların verilməsi barəsində qərarları, boş yerlərə müsabiqə və yeni müddətə elmi işçilərin seçilməsi barəsində qərarları Azərbaycan MEA tərəfindən bu məsələlər üçün müəyyənləşdirilmiş qaydada qüvvəyə minir.

AMEA NKPİ-nin Elmi Şurası üzvlərinin siyahısı

Sıra №-si
Soyadı, adı, atasının adı
Elmi dərəcə
Vəzifə
1.
Abbasov V.M.
Akademik
Direktor
2.
İbrahimov H.C.
T.е.d.
Direktor müavini
3.
Məmmədova T.A.
T.e.d.
Direktor müavini
4.
Səidova A.A.
T.e.n.
Elmi katib
5.
Rüstəmov M.İ.
Akademik
Şöbə müdiri
6.
Məmmədyarov M.Ə.
Akademik
Lab. müdiri
7.
Səmədova F. İ.
AMEA-nın müxbir üzvü
Lab. müdiri
8.
Canıbəyov N.F
AMEA-nın müxbir üzvü
Lab. müdiri
9.
Əlimərdanov H.M.
AMEA-nın müxbir üzvü
Lab. müdiri
10.
Əsədov Z.H.
AMEA-nın müxbir üzvü
Lab. müdiri
11.
İsmayılov E.H.
K.e.d.
Lab. müdiri
12.
İbrahimova M.C.
K.e.d.
Lab. müdiri
13.
Qasımov A.Ə.
T.e.d.
Lab. müdiri
14.
Həsənov A.H.
K.e.d.
Lab. müdiri
15.
Hüseynova A.C.
T.e.d.
Lab. müdiri
16.
Abbasova G.Q.
K.e.n.
Lab. müdiri
17.
Əsgər-zadə S.M.
Т.е.d.
Lab. müdiri
18.
Quliyev A.D.
K.e.n.
Lab. müdiri
19.
Məmmədov M.K.
K.e.d.
Lab. müdiri
20.
Rəsulov Ç.Q.
K.e.d.
Lab. müdiri
21.
Abdullayev E.Ş.
T.e.d.
Baş mühəndis
22.
Əliyeva R.V.
K.e.d.
Lab. müdiri
23.
Məmmədbəyli E.H.
K.e.d.
Lab. müdiri
24.
Əliyeva S.Q.
T.e.d .
Lab. müdiri
25.
Məmmədov C.Ş.
K.t.e.n.
Lab. müdiri
26.
Əliyeva L.İ.
T.e.d.
Şöbə müdiri
27.
Cəfərova R.Ə.
K.e.d.
Lab. müdiri
28.
Ağayev B.K.
K.e.n.
Həmkarlar kom. sədri
29.
Ağamalıyev Z.Z. 
T.ü.f.d.
Şöbə müdiri 
30.
Muxtarova G.S.
T.ü.f.d.
Elmi katibin köməkçisi
31.
Talıbov A.H.
K.e.d.
Lab. müdiri
32.
Yusifov Y.H.
K.e.n.
Lab. müdiri
33.
Quliyeva C.Q.
-
Lab. müdiri
34.
Abasov S.İ.
K.e.d.
Lab. müdiri
35.
Əmiraslanova M.N.
K.e.n.
Lab. müdiri
36.
Abdullayeva N. R.
T.ü.f.d.
Gənc Alimlər Şurasının sədri
37.
Pirəliyev A.G.
K.ü.f.d.
Ap. e.i.
38.
Nuriyev L.H.
K.e.n.
Lab. müdiri