NKPI

Dissertasiya Şurası

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu nəzdində

2314.01 - “Neft kimyası”;

3303.01 - “Kimya texnologiyası və mühəndisliyi”;

3321.01 - “Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası”;

2306.01 - “Üzvi kimya”;

2391.01 - “Ekoloji kimya”

ixtisasları üzrə elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunan dissertasiyaların müdafiəsini keçirən ED 1.16 ED 1.17 Dissertasiya şuraları fəaliyyər göstərir.

ED 1.16 Dissertasiya şurası aşağıdakı tərkibdədir:

Sıra nöm.
Adı, atasının adı, soyadı
Elmi dərəcəsi, elmi adı, şurada təmsil olunduğu ixtisasın şifri və adı
1.
Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu
(sədr)
Kimya elmləri doktoru, akademik
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
2.
Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu
(sədr müavini)
Kimya elmləri doktoru, akademik
2306.01 - Üzvi kimya
3.
Əfəndiyeva Lalə Məhəmməd qızı
(elmi katib)
Kimya elmləri doktoru, dosent
2314.01 - Neft kimyası
4.
Ağayeva Sürəyya Bəşir qızı
Kimya elmləri doktoru, dosent
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
5.
Cəfərov Valeh Cabbar oğlu
(şura üzvü)
Kimya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
2391.01-Ekoloji kimya
6.
Əmiraslanova Mənzər Nəzaməddin qızı
 Kimya elmləri doktoru,  dosent
2314.01 - Neft kimyası
7.
Əhmədova Gülnarə Allahverdi qızı
Kimya elmləri doktoru, dosent
2314.01 - Neft kimyası
8.
Hacıyeva Sevinc Rafiq qızı
Kimya elmləri doktoru, professor
2391.01-Ekoloji kimya
9.
Həsənov Arif  Həsən oğlu
Kimya elmləri doktoru, professor
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
10.
Hüseynov Qasım Zülfəli oğlu
Kimya elmləri doktoru,
professor
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
11.
İbrahimova Minavər Cəfər qızı
Kimya elmləri doktoru, professor
2314.01 - Neft kimyası
12.
Məhərrəmov Abel Məmmədəli oğlu
Kimya elmləri doktoru, akademik
2391.01-Ekoloji kimya
13.
Məmmədov Bəxtiyar Əjdər oğlu
Kimya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
2391.01-Ekoloji kimya
14.
Məmmədova Afayət  Xəlil qızı
Kimya elmləri doktoru, dosent
2314.01 - Neft kimyası
15.
Məmmədbəyli Eldar Hüseynqulu oğlu
Kimya elmləri doktoru,
professor
2306.01 - Üzvi kimya
16.
Məmmədov Elşad Ərşad oğlu
Kimya elmləri doktoru, professor
2391.01-Ekoloji kimya
17.
Məmmədova Pərvin  Şamxal qızı
Kimya elmləri doktoru, professor
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
18.
Mustafayev İslam İsrafil oğlu
Kimya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü
2391.01-Ekoloji kimya
19.
Nəsirov Fizuli  Əkbər oğlu
Kimya elmləri doktoru, dosent
2314.01 - Neft kimyası
20.
Rəsulov Çingiz  Qnyaz oğlu
Kimya elmləri doktoru, professor
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
21.
Sadıqov Ömər Əbdürəhim oğlu
Kimya elmləri doktoru, dosent
2306.01 - Üzvi kimya
22.
Sərdarova Sabirə Əbdüləli qızı
Kimya elmləri doktoru, b.e.i.
2306.01 - Üzvi kimya
23.
Süleymanova Elmira Teymur qızı
Kimya elmləri doktoru, professor
2306.01 - Üzvi kimya
24.
Talıbov Güləhməd Mirəhməd oğlu
Kimya elmləri doktoru, dosent,
2306.01 - Üzvi kimya

ED 1.17 Dissertasiya şurası aşağıdakı tərkibdədir:

Sıra nöm.
Adı, atasının adı, soyadı
Elmi dərəcəsi, elmi adı, şurada təmsil olunduğu ixtisasın şifri və adı
1.
Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu
(sədr)
Kimya elmləri doktoru; akademik
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
2.
Fərzəliyev Vaqif Məcid oğlu
(sədr müavini)
Kimya elmləri doktoru, akademik
2314.01-Neft kimyası
3.
Ağamalıyev Zaur Zabil oğlu
(elmi katib)
texnika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
3303.01- Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
4.
Abbasov Məhəddin Fərhad oğlu
Texnika elmlər doktoru, dosent
2314.01-Neft kimyası
5.
Cavadova Həqiqət Əliəşrəf qızı
Texnika elmləri doktoru, professor
3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
6.
Əliyeva Leylufər İmran qızı
Texnika elmləri doktoru, professor
2314.01-Neft kimyası
7.
Əliyeva Səyyarə Qulam qızı
Texnika elmləri doktoru, dosent
3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
8.
Əmirov Fariz  Əli oğlu
Texnika elmləri doktoru, professor
3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
9.
Əsgərzadə Səadət Məmmədəmin qızı
Texnika elmləri doktoru, dosent
2314.01 - Neft kimyası
10.
Həsənova Reyhaniya Ziyayevna
Texnika elmləri doktoru, dosent
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
11.
Hüseynova Qalina Anatolyevna
Texnika elmləri doktoru, dosent
2314.01 - Neft kimyası
12.
İbrahimov Hikmət Camal oğlu
Texnika elmləri doktoru, professor
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
13.
Qasımov Azər Əlibala oğlu
Texnika elmləri doktoru, professor,
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
14.
Məmmədyarov Məhərrəm Əli oğlu
Kimya elmləri doktoru, akademik
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
15.
Məmmədova Təranə Aslan qızı
Texnika elmləri doktoru, dosent
3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası
16.
Mirzəyeva Lyudmila Musayevna
Texnika elmləri doktoru, dosent
3303.01 – Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
17.
Nağıyeva Elmira Əli qızı
Texnika elmləri doktoru, dosent
2314.01 - Neft kimyası
18.
Səfərov Aqil Rafiq oğlu
Texnika elmləri doktoru, dosent
3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi