NKPI

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda fəaliyyət göstərən ED 1.16 və ED 1.17 Dissertasiya Şuralarında müdafiəsi keçirilən dissertasiya işləri haqqında


MƏLUMAT