NKPI

07 may 2021-cı il tarixdə AMEA NKPİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.17 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək

İclasa daxil olmaq üçün link aşağıda verilir:

Zoom meeting invitation - Zoom Meeting Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Тема: Zoom meeting invitation - Zoom Meeting Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Время: 7 мая 2021 09:30 Баку

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/89321073800?pwd=TmNDZXQzT1I1VUlPZzZRdzVkQkU3UT09

Идентификатор конференции: 893 2107 3800

Код доступа: 12345

 

Saat 10-00 da texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin iddiaçısı Aynur Rövşən qızı Həsənovanın “Ni, Сo, Mo oksidləri ilə modifikasiya olunmuş halloizitlərin iştirakında dizel distillatları və bitki yağlarının birgə hidrotəmizlənmə prosesinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi məsələsi:

İxtisas:
3303.01-Kimya texnologiyası və mühəndisliyi
Elmi rəhbər:
t.e.d., dos. Abdullayev Elmar Şahmar oğlu
Rəsmi opponentlər:
t.e.d., dos. Hüseynova Qalina Anatolyevna
t.e.d. prof. Səmədov Muxtar Məmməd oğlu
t.ü.f.d., dos. Hüseynov Adıgözəl Səmidxan oğlu

 

Saat 13-00 da texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinin iddiaçısı Xədicə Nizami qızı Məmmədyarovanın  “Motor yağları üçün kükürd və azot saxlayan çoxfunksiyalı alkilfenolyat aşqarların sintezi və tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi  məsələsi:

İxtisas:
2314.01 – Neft kimyası
Elmi rəhbər:
t.e.d., dosent  Nağıyeva Elmira Əli qızı
Rəsmi opponentlər:
t.e.d., prof., Sadıqov Fikrət Məmməd oğlu
t.e.d., dosent Əsgər-zadə Səadət Məmmədəmin qızı
t.e.d., prof. Səlimova Nigar Əzizağa qızı

2021-05-04   183