NKPI

Maraqlı Məlumatlar

Kimyadan testlər - 350


Doymuş karbohidrogenlər 1) Hansı maddədən izopren kauçukunun sintezində başlanğıc maddə kimi istifadə etmək olar? a) 2,2-dimetilbutan, b) 2-metilbutan, c) 4-metilheptan,...

 183  | 2021-05-17

Praktik məzmunlu çalışmalar – 15


Südlü kisel Südlü kisel 92,5% yağsızlaşdırılmış süddən, 10:7 nisbətində götürülmüş qənd və nişastadan ibarətdir. 1700 qram kisel hazırlamaq üçün...

 218  | 2021-05-17

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 12


Səs güclü olmalıdır Bütün insanlar, xüsəsən də qadınlar ona diqqət etməlidirlər ki, onların səsi hər cümlənin tam axırına qədər öz gücünü saxlasın. Qadınlara cümlələri...

 198  | 2021-05-17

Kimyadan testlər - 349


Doymuş karbohidrogenlər 1) Molekulunda 7 və 17 karbon atomları olan doymuş karbohidrogenlərin bir molekulundakı hidrogen atomlarının sayının cəmi dövri sistemdəki...

 188  | 2021-05-16

Praktik məzmunlu çalışmalar – 14


Ət tədarükü Çəkisi 67 kq olan inəkdən orta hesabla 42 kq kəsilmiş ət alınır. Çəkisi 335 kq olan inəkdən neçə kq kəsilmiş ət alınır? Cavab: 210 kq. Kauçuk istehsalı Kimya...

 210  | 2021-05-16

VAR OLSUN


Gəldik Xarıbülbül görüşünə, Dünyada tək Xarıbülbül vətəninə, Şuşa kimi Xarıbülbül cənnətinə, ...

 290  | 2021-05-16

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 11


Düzgün nəfəsalma sakitlik və əminlik yaradır Sizin əhvali – ruhiyyəniz pisləşdikdə və əsəbləşdiyiniz zaman sizin nəfəsalmanız dəyişir. Elə indi hesablayın ki, bir dəqiqədə nəçə...

 192  | 2021-05-16

Kimyadan testlər - 348


Doymuş karbohidrogenlər 1) Doymuş karbohidrogenlər üçün hansı fikir doğru deyil? a) Doymuş karbohidrogenin 1 molunun tam yanmasına (3n+1)/2 mol O2...

 210  | 2021-05-15

Petti Vudun müsahibənin uğurlu olması üçün məsləhətləri - 10


Önə əyilin İrəli əyilmə göstərir ki, sizə maraqlıdır və siz qulaq asırsınız. Siz başı, bədənin yuxarı hissəsini və ya bütün bədəni önə yönəldə bilərsiniz ki, göstərəsiniz ki, müsahibə...

 217  | 2021-05-15

Praktik məzmunlu çalışmalar – 13


Çəkinin azalması Arpanı uzun zaman saxladıqda birinci il öz çəkisinin 3%-ni və hər sonrakı illərdə isə 1%-ni itirir. 100 sentiner arpadan üç ildən sonra nə qədər qalacaqdır? ...

 225  | 2021-05-15