NKPI

Sitarə Cabbarlı

Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikasi, Bakı ş.  
Təvəllüdü (gün, ay, il): -
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): BDU
Elmi dərəcəsi: -
Elmi rütbəsi: -
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı:  
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı:  
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:  
Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: -
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları: -
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: -
Təltif və mükafatlar: -
Pedaqoji fəaliyyəti: -
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: laboratoriya müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 
Ev tel.: +994 (12) 
Mobil tel.: +994 (50) 
Faks: +994 (12) 
Elektron poçtu:
nkpi@nkpi.az