NKPI

Cəlal Şamil oğlu Məmmədov

Anadan olduğu yer: Ermənistan  SSR Amasiya rayonu Yeniyol kəndi
Təvəllüdü (gün, ay, il): 05.06.1950
Təhsil (məktəbin adı və ixtisası): V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutu
Elmi dərəcəsi: aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi rütbəsi: dosent
Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı:

06.01.04 - Aqrokimya

Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 105
Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 26
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı: 4
Əsas elmi nailiyyətləri: 11 –zeytun, 4- badam, 1- innab, 6- püstə, 3- nar, 2 feyxoa sortlarını yaratmış və rayonlaşdırmaq üçün Dövlət Sort Sınaq Komisyasına təqdim olunmuşdur.
Elmlər namizədlərinin (fəlsəfə doktoru) sayı: 8
Elmlər doktorlarının sayı: -
Əsas elmi əsərlərin adları:  
Beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü: -
Təltif və mükafatları: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 31 oktyabr tarixli 2500 nömrəli  sərəncamı ilə “Əməkdar Kənd Təsərrüfatı işçisi “ fəxri adı ilə təltif olunub
Elmi-təşkilatı fəaliyyəti: 18 il Pedaqoji fəaliyyəti
İş yeri və ünvanı: AMEA-nın akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Az1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
Vəzifəsi: Labarotoriya  müdiri
Xidməti tel.: +994 (12) 456-39-26
Ev tel.: +994 (12) 456-41-42
Mobil tel.: +994 (55) 210-60-50
Faks: +994 (12) 
Elektron poçtu:
celal.memmedov50@gmail.com